Du er her

Hva er Greenshoe brukt i IPOer?

Hvordan jobber Greenshoe i en børsnotering og hva er det?

Navnet "Greenshoe" oppstår fra Green Shoe Manufacturing Company (nå kalt Stride Rite). Det var det første selskapet å bruke Greenshoe i en IPO. Det juridiske navnet er "totalotment opsjon" fra det faktum at i tillegg til aksjene som er ment å bli tilbudt, legges ytterligere aksjer til side for garantistene. Denne typen opsjon er den eneste SEC-sanksjonerte metoden for en garantist for å lovlig stabilisere et nytt emisjonskort etter at tilbudsprisen er bestemt.
SEC lovet dette alternativet for å øke effektiviteten og konkurranseevnen til IPO-innsamlingsprosessen, og det er bare tillatt for Full Commit-godkjente børsnoteringer - som vanligvis kun tilbys av forsikringsgivere på større skala Børsnoteringer. Små S-1 IPOer og Reg A + IPOer som er små fordi de er begrenset til $ 50-mølle, blir vanligvis laget via Best Efforts-underskrifter, som SEC ikke tillater bruk av Greenshoe.

Prisstabilisering

Slik fungerer et greenshoe-alternativ:

Underwriter fungerer som en kontakt, og finner kjøpere for kundens nyutstedte aksjer.
Selgere (bedriftsledelse) og kjøpere (garantiselskaper og kunder) bestemmer en aksjekurs.
Når aksjekursen er bestemt, er de klare til å handle offentlig. Underwriter bruker deretter alle juridiske midler for å holde aksjekursen over tilbudsprisen.
Hvis garantien finner det er en mulighet for at aksjer vil falle under tilbudsprisen, kan de trene greenshoe-opsjonen.
For å opprettholde priskontrollen oversetter eller forplikter underskriveren opptil 15% flere aksjer enn den som ble tilbudt av selskapet.

For eksempel, hvis et selskap bestemmer seg for å selge 1 millioner aksjer til offentligheten, kan garantistyrene utøve sin greenshoe-opsjon og selge 1.15 millioner aksjer. Når aksjene er prissatte og kan omsettes, kan forfatterne kjøpe tilbake 15% av aksjene. Dette gjør det mulig for underwriters å stabilisere fluktuerende aksjekurser ved å øke eller redusere tilbudet etter opprinnelig offentlig etterspørsel.

Hvis markedsprisen overstiger tilbudsprisen, kan forfattere ikke kjøpe tilbake disse aksjene uten å pådra seg tap. Det er her greenshoe-opsjonen er nyttig, slik at garantier kan kjøpe tilbake aksjer til tilbudsprisen, og dermed beskytte deres interesser.

Hvis et offentlig tilbud handler under tilbudsprisen, refereres det til som et "ødelagt problem". Dette kan generere et generelt inntrykk, aksjen som tilbys, kan være upålitelig, noe som muliggjør at nye kjøpere kan selge aksjer eller avstå fra å kjøpe flere aksjer. For å stabilisere prisene i denne situasjonen, utnytter sikringsgivere deres opsjon og kjøper aksjer til tilbudsprisen, og returnerer disse aksjene til utlåner (utsteder).

Full, delvis og omvendt grønnsaker

Antall aksjer underwriter kjøper tilbake bestemmer om de skal trene en delvis greenshoe eller en full greenshoe. En delvis greenshoe indikerer at garantier bare kan kjøpe tilbake noen beholdning før aksjekursen stiger. En full greenshoe oppstår når de ikke kan kjøpe tilbake noen aksjer før aksjekursen stiger. Underwriter utøver det fulle alternativet når det skjer og kjøper til tilbudsprisen. Greenshoe-alternativet kan utøves når som helst i de første 30-dagene etter tilbudet.

Bunnlinjen

Greenshoe-alternativet reduserer risikoen for et selskap som utsteder nye aksjer, slik at garantien har kjøpekraft for å dekke korte posisjoner dersom aksjekursen faller, uten risiko for å måtte kjøpe aksjer dersom prisen stiger. Til gjengjeld holder dette aksjekursen stabil, både til utstedere og investorer.

Relatert innhold:

Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +

IPO Consulting Service fra Manhattan Street Capital

Tidsplan for en forordning A + IPO