Du er her

Hva er Greenshoe brukt i IPOer?

Hvordan jobber Greenshoe i en børsnotering og hva er det?

Navnet "Greenshoe" stammer fra Green Shoe Manufacturing Company (nå kalt Stride Rite), og det var det første selskapet som brukte Greenshoe i en IPO. Det juridiske navnet er "overtildelingsopsjon" fordi det settes av ytterligere aksjer til garantistene i tillegg til aksjene som er ment å bli tilbudt. Denne typen opsjon er den eneste SEC-sanksjonerte metoden for en garantist for å lovlig stabilisere en ny utstedelsesaksje etter at tilbudsprisen er bestemt. 
SEC tillot dette alternativet for å forbedre effektiviteten og konkurranseevnen til IPO-innsamlingsprosessen, og det er bare tillatt for full-commit-underskrevne børsnoteringer - som vanligvis bare tilbys av underwriters for større skala Børsnoteringer. Små S-1 IPOer og Reg A + IPOer som er små fordi de er begrenset til $ 75 mill., blir vanligvis laget via Best Efforts-forsikringer, som SEC ikke tillater bruk av Greenshoe.

Prisstabilisering

Slik fungerer et greenshoe-alternativ:

Garantien fungerer som en kontakt, og finner kjøpere for klientens nylig utstedte aksjer.
Selgere (bedriftsledelse) og kjøpere (garantiselskaper og kunder) bestemmer en aksjekurs.
Når aksjekursen er bestemt, er de klare til å handle offentlig. Underwriter bruker deretter alle juridiske midler for å holde aksjekursen over tilbudsprisen.
Hvis garantien finner det er en mulighet for at aksjer vil falle under tilbudsprisen, kan de trene greenshoe-opsjonen.
For å opprettholde priskontrollen oversetter eller forplikter underskriveren opptil 15% flere aksjer enn den som ble tilbudt av selskapet.

For eksempel, hvis et selskap bestemmer seg for å selge 1 millioner aksjer til offentligheten, kan garantistyrene utøve sin greenshoe-opsjon og selge 1.15 millioner aksjer. Når aksjene er prissatte og kan omsettes, kan forfatterne kjøpe tilbake 15% av aksjene. Dette gjør det mulig for underwriters å stabilisere fluktuerende aksjekurser ved å øke eller redusere tilbudet etter opprinnelig offentlig etterspørsel.

Hvis markedsprisen overstiger tilbudsprisen, kan ikke garantister kjøpe tilbake disse aksjene uten å pådra seg et tap. Det er her greenshoe-alternativet er nyttig, og lar garantistene kjøpe tilbake aksjer til tilbudsprisen, og dermed beskytte deres interesser.

Hvis et offentlig tilbud handler under tilbudsprisen, refereres det til som et "ødelagt problem". Dette kan generere et generelt inntrykk, aksjen som tilbys, kan være upålitelig, noe som muliggjør at nye kjøpere kan selge aksjer eller avstå fra å kjøpe flere aksjer. For å stabilisere prisene i denne situasjonen, utnytter sikringsgivere deres opsjon og kjøper aksjer til tilbudsprisen, og returnerer disse aksjene til utlåner (utsteder).

Hele, delvise og omvendte grønne sko

Antall aksjer forsikringsgiveren kjøper tilbake avgjør om de vil utøve en delvis greenshoe eller en hel greenshoe. En delvis greenshoe indikerer at forsikringsgivere bare er i stand til å kjøpe tilbake noe inventar før aksjekursen stiger. En full greenshoe oppstår når de ikke er i stand til å kjøpe tilbake noen aksjer før aksjekursen stiger. Underwriteren utøver hele opsjonen når det skjer og kjøper til tilbudsprisen. Greenshoe-opsjonen kan utøves når som helst i løpet av de første 30 dagene etter tilbudet.

Bunnlinjen

Greenshoe-alternativet reduserer risikoen for et selskap som utsteder nye aksjer, slik at garantien har kjøpekraft for å dekke korte posisjoner dersom aksjekursen faller, uten risiko for å måtte kjøpe aksjer dersom prisen stiger. Til gjengjeld holder dette aksjekursen stabil, både til utstedere og investorer.

Relatert innhold:

Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +

Tidslinjeplan for en regel A + IPO