Du er her

Hva er noteringskravene til NASDAQ?

Nedenfor er veiledningen for noteringskravene for det relevante NASDAQ-markedet - NASDAQ Capital Market.

Hovedhensynet er "markedsverdien av børsnoterte aksjer", som egentlig betyr aksjer som er i hendene på investorer, ikke innsidere. Som et eksempel, hvis selskapet ditt hadde rene investorer før tilbudet som holdt aksjer til en verdi av 5 millioner dollar ved verdsettelsen av Reg A + tilbud, da vil NASDAQ kreve at du samler inn minst $ 10 mill i Reg A +. $ 5 mill + $ 10 mill = $ 15 mill. Informasjonen nedenfor er gitt med tillatelse fra VentureLawCorp.com

Nasdaq Capital Market - NASDAQ Listing Krav

Krav Egenkapitalstandard Markedsverdi av børsnotert verdipapirstandard(3) Netto inntektsstandard
Netto inntekter fra videreført virksomhet(I det siste regnskapsåret eller i 2 i de siste 3-regnskapsårene) N / A N / A $ 750,000
Netto Materielle eiendeler N / A N / A N / A
Markedsverdi Offentlig Held Stock(1) $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 5,000,000
Markedsverdi av børsnoterte verdipapirer(2) N / A $ 50,000,000 N / A
Antall Aksjer Offentlig Held 1,000,000 1,000,000 1,000,000
# Offentlige styrepartier 300 300 300
Budpris eller sluttkurs(4) $ 4.00 $ 3.00 $ 4.00 $ 3.00 $ 4.00 $ 3.00
Aksjonærer Egenkapital $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Market Makers 3 3 3
Operasjonshistorikk 2 år N / A N / A

 

Du kan være interessert i våre vanlige spørsmål om kostnader for en forordning A + børsnotering. Vanlige spørsmål viser deg alle avgifter og forhåndskostnader du kan forvente hvis du bestemmer deg for ta bedriften din offentlig via regel A +. 

Relatert innhold:

Reg A + IPO med Manhattan Street Capital

Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +

Tidslinjeplan for en regel A + IPO

 

Merknader:

  1. Offentliggjorte aksjer er definert som utestående aksjer, med fradrag av eventuelle aksjer holdt direkte eller indirekte av offiserer, styremedlemmer eller enhver person som er den virkelige eieren av mer enn 10% av selskapets totale utestående aksjer. Enheter der en styremedlem, direktør eller 10% eier har stemmerett og / eller dispositiv makt, som for eksempel en typisk aksjekursopsjonsplan, utelukkes fra offentligkapitalbevis.
  2. Begrepet "børsnoterte verdipapirer" er definert som "verdipapirer notert på NASDAQ eller annen nasjonal verdipapirutveksling."
  3. Krydderier (de selskapene som allerede er notert eller notert på en annen markedsplass), som kun kvalifiserer under markedsverdien, må oppfylle markedsverdien av børsnoterte verdipapirer og budsumkravene for 90 påfølgende handelsdager før søknad om notering.