Du er her

Trenger jeg en PCAOB-revisjon?

Er det nødvendig å ha min revisjon utført på høyere PCAOB nivå?

PCAOB-revisjoner er ikke påkrevd for din Tier 2 Regulering Et tilbud, og selvfølgelig er det ikke nødvendig med revisjon Tier 1 tilbud (selv om noen stater krever revisjon, krever de ikke PCAOB). 

Imidlertid kreves revisjoner på PCAOB-nivå for å være notert på de to store børsene (NASDAQ, NYSE). For en Reg A+-børsnotering til de store børsene, starter tilbudet som en enkel Reg A+, og rett før noteringstidspunktet endres formatet til Reg A+ Offering Circular (innholdet forblir det samme) for å ha en lignende layout som en S-1. For disse børsnoteringene er selskaper pålagt å sende inn en PCAOB-revisjon for siste kvartal før notering. Og en serie med innleveringer er laget etter notering av verdipapiradvokaten som har effekten av å oppgradere SEC-registreringen til den til et fullt rapporterende offentlig selskap på en større børs.

Legg merke til at notering av firmaet ditt via Reg A + på OTCQB eller OTCQX krever ikke PCAOB. I dette tilfellet er revisjonsplikten den samme som for Tier 2 Reg A + - US-GAAP en gang per år. Dette er en betydelig fordel for selskaper som brukte Reg A + til å notere på disse børsene.

PCAOB-revisjoner er dyrere enn US-GAAP-revisjoner.