Du er her

Reg A+ SEC-rapporteringsforpliktelser

Merk at rapporteringskravene beskrevet nedenfor gjelder for selskaper som bruker et Reg A+-tilbud for å skaffe kapital, og gjør det ikke liste på NASDAQ, NYSE eller OTCQX. (Når selskaper bruker Reg A + til å bli notert på NASDAQ eller NYSE, når de er oppført, må de sørge for kvartalsvis revisjon på PCAOB-nivå).

Merk at disse rapporteringspliktene gjelder under Reg A+-tilbudet og fortsette etter at kapitalinnhentingen avsluttes.

De som oppfører seg på QX, må gjøre kvartalsvise økonomistyring, men er fortsatt bare pålagt å foreta årlig revisjon på US-GAAP-nivå.

Selskaper som fullfører sitt Reg A+ og ikke viser noe sted (eller den listen på OTCQB eller på et ATS - alternativt handelssystem) har rapporteringsforpliktelsene beskrevet nedenfor.

Skjema 1-K - Årlig revisjon

Årlig revisjon på skjema 1-K krever offentliggjøring og diskusjon av informasjon om forretningsdrift, nærstående parts transaksjoner, kompensasjonsdata, reelt eierskap av stemmeberettigede verdipapirer, identifikasjon av styremedlemmer, ledende ansatte og betydelige ansatte, ledelsessamtale og analyse (MD & A), og reviderte regnskaper for året som er avsluttet (på US-GAAP-nivå). De årlige revisjonene må inneholde oppdatert informasjon om Forordning A + tilbud gjennomført i året dekket.

Skjemaet 1-K må arkiveres innen 120 dager etter utsteders regnskapsår

Skjema 1-SA-Halvårsrapport (for selskaper som ikke er notert på NASDAQ eller NYSE)

Halvårsrapporter på Form 1-SA krever offentliggjøring og diskusjon av regnskap som dekker gjeldende seksmånedersperiode, inkludert MD&A ved bruk av US-GAAP-formatet. Det kreves ingen revisjon av regnskapet som er inkludert i en Form 1-SA.

Skjema 1-SA må arkiveres innen 90 dager etter utgangen av de første seks månedene av utstederens regnskapsår.

Skjema 1-U - Gjeldende rapport

Utstedere må oppgi følgende:

  • Grunnleggende endringer.
  • Konkurs eller mottak. 
  • Materialendring til rettighetshaverens rettigheter. 
  • Endringer i utstederens sertifiserende revisor. 
  • Visse uregistrerte salg av aksjepapirer.
  • Endringer i kontroll av utsteder.
  • Avgang av sentrale offiserer. 

Skjema 1-U må arkiveres innen 4 virkedager etter arrangementet.  

Skjema 1-Z - Avslutt rapport

Når en Nivå 1 utsteder fullfører sin Reg A+ det er påkrevd å sende inn et skjema 1-Z som blant annet angir mengden kapital som er samlet inn. Skjema 1-Z må arkiveres innen 30 dager etter avslutning eller fullføring av et Tier 1 Regulativ A + tilbud.

Reg A + Tier 2 utstedere er ikke pålagt å sende inn en 1-Z-rapport etter at de har fullført tilbudet.

 

Relatert innhold:

Kan jeg slutte å rapportere resultater for mitt Tier 2 finansierte selskap etter tilbudet?

Reg A + likviditet forklart for innsidere og investorer

Hvor mye koster et regulativ A + tilbud? 

 

Dette er ikke juridisk rådgivning.