Du är här

Reg A+ SEC Rapporteringsskyldigheter

Observera att rapporteringskraven som beskrivs nedan gäller för företag som använder ett Reg A+-erbjudande för att skaffa kapital, och gör det inte lista på NASDAQ, NYSE eller OTCQX. (När företag använder Reg A + till listan på NASDAQ eller NYSE, när de är listade måste de tillhandahålla kvartalsvisa revisioner på PCAOB-nivån).

Observera att dessa rapporteringsskyldigheter gäller under Reg A+-erbjudandet och fortsätta efter att kapitalanskaffningen är slut.

De som listar på QX är skyldiga att göra kvartalsvisa förvaltningsrapporter, men är fortfarande bara skyldiga att göra en årlig revision på US GAAP-nivå.

Företag som slutför sin Reg A+ och inte listar någonstans (eller den listan på OTCQB eller på ett ATS - alternativt handelssystem) har rapporteringsskyldigheterna som beskrivs nedan.

Form 1-K - Årlig revision

Årlig granskning av blankett 1-K kräver avslöjande och diskussion av information om affärsverksamhet, transaktioner med närstående, ersättningsuppgifter, nyttjanderätt till rösträtter, identifiering av styrelseledamöter, verkställande direktörer och betydande anställda, ledningsdiskussion och analys (MD & A) och granskade finansiella rapporter för det avslutade året (på US-GAAP-nivå). Årsrevisionerna måste innehålla uppdaterad information om Förordning A + erbjudanden genomfört under det täckta året.

Formuläret 1-K måste arkiveras inom 120 dagar efter emittentens räkenskapsårets slut

Form 1-SA-Halvårsrapport (för företag som inte är noterade på NASDAQ eller NYSE)

Halvårsrapporter på Form 1-SA kräver offentliggörande och diskussion av finansiella rapporter som täcker den tillämpliga sexmånadersperioden, inklusive MD&A enligt US-GAAP-formatet. Ingen revision krävs av de finansiella rapporterna som ingår i en Form 1-SA.

Form 1-SA måste lämnas in inom 90 dagar efter utgången av de första sex månaderna av emittentens räkenskapsårets slut.

Form 1-U - Aktuell rapport

Emittenter måste avslöja följande:

  • Grundläggande förändringar.
  • Konkurs eller mottagare. 
  • Materialändring av säkerhetsinnehavares rättigheter. 
  • Ändringar i Emittentens certifierande revisor. 
  • Vissa oregistrerade försäljningar av aktierelaterade värdepapper.
  • Ändringar i kontroll av emittent.
  • Nyckelofficers avgång. 

Form 1-U måste lämnas in inom fyra arbetsdagar efter evenemanget.  

Form 1-Z - Avsluta rapport

När en Nivå 1 emittenten fyller i sin Reg A+ det är skyldigt att lämna in ett formulär 1-Z som bland annat anger mängden kapital som samlats in. Formulär 1-Z måste arkiveras inom 30 dagar efter uppsägningen eller slutförandet av ett Tier 1 Regulation A + erbjudande.

Reg A + Tier 2 emittenter är inte skyldiga att lämna in en 1-Z-rapport efter genomfört erbjudande.

 

Relaterat innehåll:

Kan jag sluta rapportera resultat för mitt Tier 2-finansierade företag efter erbjudandet?

Reg A + likviditet förklaras för insiders och investerare

Hur mycket kostar en förordning A + erbjudande? 

 

Detta är inte juridisk rådgivning.