Du är här

Posterbjudande Reg A + SEC Rapporteringsskyldigheter

Observera att rapporteringskraven som beskrivs nedan gäller företag som slutför sitt Reg A + -erbjudande och gör det inte lista på NASDAQ, NYSE eller OTCQX. (När företag använder Reg A + till listan på NASDAQ eller NYSE, när de är listade måste de tillhandahålla kvartalsvisa revisioner på PCAOB-nivån).

De som listar på QX är skyldiga att göra kvartalsvisa förvaltningsrapporter, men är fortfarande bara skyldiga att göra en årlig revision på US GAAP-nivå.

Företag som slutför sina Reg A + och inte listar någonstans (eller listan på OTCQB) har de rapporteringsskyldigheter som beskrivs nedan.

Form 1-K - Årsrapport

Årsrapporter på blankett 1-K kräver offentliggörande och diskussion av information om affärsverksamhet, transaktioner med närstående, ersättningsuppgifter, nyttjanderätt till rösträtt, identifiering av styrelseledamöter, verkställande direktörer och betydande anställda, ledningsdiskussion och analys (MD & A) och granskade finansiella rapporter för det avslutade året (på US-GAAP-nivå). Årsredovisningen måste innehålla uppdaterad information om Förordning A + erbjudanden genomfört under det täckta året.

Formuläret 1-K måste arkiveras inom 120 dagar efter emittentens räkenskapsårets slut

Form 1-SA - halvårsrapport

Halvårsrapporter på blankett 1-SA kräver offentliggörande och diskussion av finansiella rapporter som täcker den tillämpliga sexmånadersperioden, inklusive MD&A. Ingen revision krävs av de finansiella rapporterna som ingår i ett formulär 1-SA.

Form 1-SA måste lämnas in inom 90 dagar efter utgången av de första sex månaderna av emittentens räkenskapsårets slut.

Form 1-U - Aktuell rapport

Emittenter måste avslöja följande:

  • Grundläggande förändringar.
  • Konkurs eller mottagare. 
  • Materialändring av säkerhetsinnehavares rättigheter. 
  • Ändringar i Emittentens certifierande revisor. 
  • Vissa oregistrerade försäljningar av aktierelaterade värdepapper.
  • Ändringar i kontroll av emittent.
  • Nyckelofficers avgång. 

Form 1-U måste lämnas in inom fyra arbetsdagar efter evenemanget.  

Form 1-Z - Avsluta rapport

När en Nivå 1 emittenten slutför Reg A + krävs det att lämna in ett formulär 1-Z som anger hur mycket kapital som samlas in bland annat.

Reg A + Tier 2 emittenter är inte skyldiga att lämna in en 1-Z-rapport efter genomfört erbjudande.

Formuläret 1-Z måste arkiveras inom 30 dagar efter uppsägningen eller slutförandet av ett Tier 1 Regulation A + erbjudande.

 

Relaterat innehåll:

Kan jag sluta rapportera resultat för mitt Tier 2-finansierade företag efter erbjudandet?

Reg A + likviditet förklaras för insiders och investerare

Hur mycket kostar en förordning A + erbjudande? 

 

Detta är inte juridisk rådgivning.