Je bent hier

Reg A + SEC-rapportageverplichtingen

Houd er rekening mee dat de hieronder beschreven rapportagevereisten van toepassing zijn op bedrijven die een Reg A + -aanbieding gebruiken om kapitaal aan te trekken, en dat ook doen niet lijst op de NASDAQ, NYSE of de OTCQX. (Wanneer bedrijven Reg A + gebruiken om op de NASDAQ of NYSE te vermelden, moeten deze eenmaal vermeld in de lijst Quarterly-audits op het niveau van de PCAOB leveren).

Merk op dat deze rapportageverplichtingen van toepassing zijn tijdens het Reg A + -aanbod en doorgaan nadat de kapitaalverhoging is beëindigd.

Degenen die op de QX lijst zijn vereist om management financiële rapporten op kwartaalbasis te maken, maar zijn nog steeds alleen verplicht om een ​​jaarlijkse audit op US-GAAP-niveau uit te voeren.

Bedrijven die hun Reg A+ invullen en nergens vermelden (of die lijst op de OTCQB of op een ATS - Alternative Trading System) hebben de hieronder beschreven rapportageverplichtingen.

Formulier 1-K - Jaarlijkse audit

Jaarlijkse controle op formulier 1-K vereist openbaarmaking en bespreking van informatie met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, transacties met verbonden partijen, vergoedingsgegevens, economische eigendom van stemrechtverlenende effecten, identificatie van directeuren, uitvoerende functionarissen en belangrijke werknemers, managementbespreking en analyse (MD&A), en de gecontroleerde jaarrekening voor het afgelopen jaar (op US-GAAP-niveau). De jaarlijkse audits moeten bijgewerkte informatie bevatten over Voorschrift A + aanbiedingen uitgevoerd in het behandelde jaar.

De Form 1-K moet worden gearchiveerd binnen 120 dagen na het fiscale jaareinde van de emittent

Formulier 1-SA - Halfjaarverslag (voor bedrijven die niet genoteerd zijn aan de NASDAQ of NYSE)

Halfjaarverslagen op formulier 1-SA vereisen openbaarmaking en bespreking van financiële overzichten die de toepasselijke periode van zes maanden bestrijken, inclusief MD&A in het US-GAAP-formaat. Er is geen controle vereist op de financiële overzichten die zijn opgenomen in een Form 1-SA.

Het formulier 1-SA moet worden ingediend binnen 90 dagen na het einde van de eerste zes maanden van het fiscale jaareinde van de emittent.

Form 1-U - Huidig ​​rapport

Emittenten moeten het volgende bekendmaken:

  • Fundamentele veranderingen.
  • Faillissement of curatele. 
  • Materiële wijziging van rechten van effectenhouders. 
  • Wijzigingen in de certificerende accountant van de uitgever. 
  • Bepaalde niet-geregistreerde verkoop van aandelen.
  • Wijzigingen in de zeggenschap over de emittent.
  • Het vertrek van sleutelfunctionarissen. 

Het formulier 1-U moet worden ingediend binnen 4 werkdagen na het evenement.  

Form 1-Z - rapport afsluiten

Wanneer een Niveau 1 emittent zijn Reg A+ voltooit, is het vereist om een ​​formulier 1-Z in te dienen waarin onder andere het bedrag van het opgehaalde kapitaal wordt vermeld. Het formulier 1-Z moet worden ingediend binnen 30 dagen na de beëindiging of voltooiing van een Tier 1-reglement A + aanbod.

Reg A + Tier 2 emittenten zijn niet verplicht om een ​​1-Z-rapport in te dienen na het voltooien van de aanbieding.

 

Gerelateerde inhoud:

Kan ik stoppen met het rapporteren van resultaten voor mijn Tier 2 gefinancierde bedrijf na het aanbod?

Reg A + liquiditeit uitgelegd voor insiders en beleggers

Hoeveel kost een verordening A + aanbod? 

 

Dit is geen juridisch advies.