Du er her

Reg A + likviditet forklart for innsidere og investorer

Hvordan gir regulering A + likviditet til investorer og grunnleggere og langsiktige investorer?

For investor, Graden av faktisk likviditet avhenger av hva utstederfirmaet gjør etter deres Reg A + tilbud. Hvis de liste på NASDAQ eller NYSE så kan likviditeten være utmerket. Hvis de liste på OTCQB eller OTCQX, så kan likviditeten være god til veldig god.

Når et Utsteder-selskap ikke lister på de ovennevnte børsene, er likviditeten begrenset til spesialiserte Reg A + ettermarkedsbytter og meglerforhandlere som støtter Reg A + -handel på ettermarkedet. Disse børsene er små og tilbyr begrenset likviditet i dag, de vokser for å fylle behovet.

Utsteder selskapet kan velge å tilby direkte likviditet til sine investorer ved å definere i deres rundskriv hvilke verdsettelsesmetoder de skal bruke og hvilke andre restriksjoner som skal gjelde. Denne typen likviditet er regulert.

Affiliates av selskapet vil måtte videreselge sine Reg A + -aksjer i tillit til Rule 144 hvis de vil selge offentlig. Det er ingen holdingsperiode pålagt, men det er begrensninger på antall aksjer de kan selge til enhver tid, de må selge gjennom en megler eller markedsfører. De må sende en Form 144 med SEC og "tilstrekkelig gjeldende offentlig informasjon "må være tilgjengelig om selskapet, noe som betyr at den må være i overensstemmelse med regel As løpende rapporteringskrav

Den hyggelige overraskelsen for mange grunnleggere og langsiktige investorer er det når a Tier 2 type Reg A + fullfører det er 6 månedlige rapporter om fortjeneste og tap, deretter for 90 dager etter at resultatene er annonsert, har selskapets grunnleggere og langsiktige investorer som har bestått sin Rule 144-holdingsperiode (vanligvis 12 måneder) lov til å selge sine ikke-Reg A + aksjer. Foretrukket eller vanlig lager. Innsidere (ledere og grunnleggere) og investorer som eier mer enn 10% av aksjene i selskapet, er begrenset til å selge mindre enn 1% av "Float" (daglig handelsvolum av aksjer eller andre verdipapirer) per dag.

Utstedere som vil ha Reg A + -aksjer som kan omsettes hele året, kan foreta kvartalsvis økonomistyring med SEC, og dette åpner likviditet for insidere hele året.

Manhattan Street Capital er ikke et advokatfirma, og dette er ikke juridisk rådgivning. Ta kontakt med din advokat med hensyn til noen av sakene som diskuteres her.

Relatert innhold:

Oppsummer Tittel IV - Tittel 4 Regulativ A + for meg.

Hvordan hjelper forordning A + meg å investere i et selskap?