Du er her

RegD investor likviditet

Verdipapirene solgt i a Reg D-tilbud er "begrenset" i henhold til amerikansk verdipapirlov og kan ikke lett selges videre det første året. Den ett års holdeperioden gjelder selv om selskapet har foretatt en Reg A + tilbud.

Reg D-aksjene blir behandlet annerledes enn de som selges i henhold til regel A, selv om de er av samme klasse.

Innesperringsbegrensninger reduseres for personer eller enheter som ikke er tilknyttet selskap etter at det har gått ett år siden verdipapirene ble først kjøpt fra utsteder (selskap). Det er viktig å vite at det er unntak fra ettårs lockup i Reg D-sammenheng - fire slike unntak er listet opp nedenfor; Innehavere av begrensede verdipapirer fra ikke-rapporterende selskaper som ikke er tilknyttet selskaper (tilknyttede selskaper er en type innsidehandel) kan videreselge på følgende måter:

  • Privat i salg under den såkalte "seksjon 4 (1 ½) fritak", vanligvis bare til andre akkrediterte investorer og på grunnlag av en advokatuttalelse når som helst;
  • Privat under verdipapirloven § 4 (a) (7) til akkrediterte investorer når som helst;
  • Privat til "kvalifiserte institusjonelle kjøpere" under regel 144A når som helst;
  • Utenfor USA i avhengighet av Regulation S når som helst;
  • Offentlig under regel 144 ett år etter at verdipapirene ble utstedt.

Unntakene for privat salg som er nevnt ovenfor har alle vilkår som må oppfylles, og verdipapirene forblir begrenset. Det kan også være kontraktsmessige begrensninger på slike videresalg eller krav som er angitt i vedtektene og selvfølgelig i alle tilfeller, og krav til statlig lovgivning må også overholdes.

Det er foreløpig et begrenset antall handelsfora for aksjene i privateide selskaper i tidlig fase, enten den handelen skjer i private transaksjoner med akkrediterte investorer, eller offentlig til alle investorer. Nye handelsfora utvikles imidlertid. Et selskap kan velge å utforske å ha sine verdipapirer (aksjer)
sitert eller lagt ut på disse handelsforaene slik at ikke-tilknyttede selskaper kunne selge dem. Når et selskap tar disse trinnene, kan det ikke være noen garanti for at ledelsen vil lykkes med det, og det kan ikke være noen tillit i forkant av hvor mye likviditet eller hvor levedyktig et marked kan utvikle seg hvis de gjorde det.

Offiserer, direktører eller investorer som eier mer enn 10% av selskapets verdipapirer, kan være "tilknyttede selskaper" og deres aksjer vil være underlagt ytterligere restriksjoner på videresalg. De vil sannsynligvis trenge en advokat for å informere dem om disse begrensningene gjelder.

Når det gjelder tilknyttede selskaper, er verdipapirene både "begrenset" og "kontroll", og investorer må holde dem et år fra datoen da de fikk dem fra selskapet før de kan selges videre offentlig. Måtene investorer kan selge offentlig på er de samme som omtalt ovenfor for ikke-tilknyttede selskaper. Igjen, for tilknyttede selskaper er det begrensninger i antall aksjer de kan selge når som helst, de må selge gjennom en megler eller en markedsfører, de må sende inn skjema 144 til SEC og "tilstrekkelig nåværende publikum informasjon "må være tilgjengelig om selskapet, noe som betyr at det må være i samsvar med gjeldende rapporteringskrav til regel A +. Hvis investorer ønsker å videreselge i løpet av det året, må de selge dem videre i et annet privat tilbud, sannsynligvis begrenset til akkrediterte eller institusjonelle investorer.

Når verdipapirene er solgt på nytt, er de ikke lenger begrenset. Warrants behandles på samme måte som alle andre verdipapirer solgt under Reg D.

Manhattan Street Capital er ikke et advokatfirma, og dette er ikke juridisk rådgivning. Ta kontakt med din advokat med hensyn til noen av sakene som diskuteres her.

Relatert innhold:

Hvem kan investere i Reg D-tilbud?

Kan jeg gjøre et Reg D 506c-tilbud på Manhattan Street Capital?

Tidslinje for et Reg D-tilbud

Tidslinje for en Reg D ICO