Du er her

Hva er seksjon 4(1½) og hvordan fungerer det med sekundærsalg av Reg D-papirer?

Det er ikke noe faktisk lovbestemt unntak i § 4(1½). Den er satt sammen av to faktiske unntak fra verdipapirloven, § 4(a)(1) og § 4(a)(2).

Det såkalte § 4(1 ½)-unntaket kan for eksempel være tilgjengelig når kjøperen av verdipapirene er økonomisk sofistikert, har tilgang til eller mottar informasjon om utstederen og ville ha vært i stand til å kjøpe verdipapirene direkte fra utsteder i en unntatt transaksjon som Reg D 506 (c) eller 506 (b).

§ 4(1 ½) er erstattet med en renere forskrift, § 4(a)(7)

 

Relatert innhold:

Tidslinjeskjema for en Reg D-tilbud

Reg D post som tilbyr likviditet forklart

Hva er § 4(a)(7) i verdipapirloven?

Kan jeg liste selskapets Reg D, Reg A+ eller Rule 144A verdipapirer på et alternativt handelssystem (ATS)?