Du er her

Hvordan kan jeg bruke regel 144A til å skaffe kapital og liste opp selskapet mitt?

Hva er regel 144A, og hvordan kan jeg bruke den til å skaffe kapital og notere selskapet mitt?

Regel 144A® (Visse bruksområder er patentert av Manhattan Street Capital) er en kapitalinnhentingsmetode som kan tilbys og markedsføres online til institusjonelle investorer i USA og enhver investor utenfor USA via Reg S. Det er enkelt og gir det utstedende selskapet muligheten til å offentlig liste sine sikkerhetsposter for offentlig handel av amerikanske institusjonelle investorer. Investeringer er kun tillatt fra Kvalifiserte institusjonelle investorer eller "QIBs".

Forhåndsavsløringer er minimale, SEC-innlevering er enkel og rask, og institusjoner er umiddelbart likvide for andre institusjoner. Etter heving kan verdipapirene noteres offentlig på ATS (Alternative Trading Systems) for praktisk handel mellom institusjoner.

Ikke-amerikanske investorer investerer via Reg S og er likvide umiddelbart så lenge de bare selger til ikke-amerikanske investorer.

Det utstedende selskapet må i utgangspunktet selge verdipapirene til en mellommann - vanligvis via Reg D - og mellommannen gir det elektroniske tilbudet til markedet. Manhattan Street Capital introduserer formidleren og andre tjenesteleverandører.

Vis dette indeksert klikkbar video som sammenligner Reg A +, Reg D og Regel 144A