Du är här

Hur kan jag använda regel 144A för att skaffa kapital och lista mitt företag?

Vad är Regel 144A och hur kan jag använda den för att skaffa kapital och notera mitt företag?

Regel 144A® (Vissa användningsområden har patenterats av Manhattan Street Capital) är en kapitalanskaffningsmetod som kan erbjudas och marknadsföras online till institutionella investerare i USA och alla investerare utanför USA via Reg S. Det är enkelt och erbjuder det emitterande företaget möjligheten att offentligt lista sitt erbjudande om säkerhetsposter för offentlig handel av amerikanska institutionella investerare. Investeringar är endast tillåtna från Kvalificerade institutionella investerare eller "QIBs".

Upplysningar i förväg är minimala, SEC-anmälan är enkel och snabb, och institutioner är omedelbart likvida för andra institutioner. Efter höjning kan värdepapperen noteras offentligt på ATS (Alternative Trading Systems) för bekväm handel mellan institutioner.

Icke-amerikanska investerare investerar via Reg S och är likvida omedelbart så länge de bara säljer till icke-amerikanska investerare.

Emissionsbolaget måste initialt sälja värdepapperen till en mellanhand - vanligtvis via Reg D - och förmedlaren gör onlineerbjudandet till marknaden. Manhattan Street Capital introducerar mellanhanden och andra tjänsteleverantörer.

Se här indexerad klickbar video som jämför Reg A+, Reg D och Regel 144A