Du är här

Vad är Reg S eller Regulation S?

Regulation S tillhandahåller ett SEC-kompatibelt sätt för företag utanför USA och USA att skaffa kapital utanför USA. Det är inte nödvändigt att ha ett företag i USA för att använda Regulation S.
Ett Regulation S-erbjudande kan emittera aktier eller räntebärande värdepapper. Ett företag som gör sitt erbjudande under Reg S kan också använda en annan onlinemetod för att skaffa kapital från amerikanska investerare – vanligtvis Reg D 506 C or Regel 144A.

Skillnader mellan reglering S och regel D: Regel S-investerare från länder utanför USA kan vara vilken förmögenhetsnivå som helst, vilket är mycket lättare för investeraren och företaget att anskaffa kapital än i en förordning D-erbjudande. Reg S är ett utmärkt komplement till Reg D eftersom Reg S tillåter icke-amerikanska investerare att investera i ett amerikanskt företag eller ett icke-amerikanskt företag på samma Reg D-villkor, men med inget krav att vara ackrediterade (rika) investerare. Ofta accepterar ett företag som skaffar kapital ett lägre lägsta investeringsbelopp från Reg S-investerare än från Reg D-investerare.

Krav för regel S: Regel S kräver att investeringserbjudandet och försäljningen måste göras till investerare som är det utanför USA och amerikanska investerare får inte visas villkoren för icke-amerikanska investerare.*
Det krävs ingen SEC-registrering för Reg S-erbjudanden, men korrekta metoder och god praxis måste följas. Vi tar in en advokat som skriver ett Private Placement Memorandum (PPM) och prenumerationsavtal för ditt erbjudande - detta beskriver investeringen i juridiska och ekonomiska termer. Med PPM och prenumerationsavtalet kan du samla in pengar online via vår plattform om vi båda väljer att arbeta tillsammans.

Vad mer kan reglering S användas till? Regel S kan också användas i kombination med Rule 144A-erbjudanden. I det här fallet måste de amerikanska investerarna vara institutionella, och de är omedelbart likvida för andra institutionella investerare (QIB) efter att de investerat. Värdepapperen kan noteras för dessa institutioners handelsändamål på börser som kallas ATS - Alternativa Trading Systems med mindre krav på upplysningar och rapportering än på större börser som NASDAQ och NYSE, och till en lägre kostnad. Icke-amerikanska investerare är likvida och kan sälja till icke-amerikanska investerare, och efter ett år kan de sälja till amerikanska investerare. Regel 144A fungerar endast när det emitterande företagets säkerhet tilltalar institutionella investerare. Kontakta oss för mer information om regel 144A. Manhattan Street Capital kommer att vara att erbjuda regel 144A.

*Mjukvaran för Manhattan Street Capitals webbplats kontrollerar automatiskt var potentiella investerare befinner sig och låter investeraren intyga sin plats innan de tillåter en icke-amerikansk investerare att se Reg S-erbjudandet.

För att engagera oss för att hjälpa dig att samla in kapital via Reg S, kontakta oss.

Relaterat innehåll:

Hur mycket kostar en förordning S-erbjudande?
Tidslinje för ett Reg S-erbjudande
Tidslinje för en Reg D/Reg S STO via konvertibla sedlar