Du är här

Vad är en förordning D-erbjudande?

Vad täcker ett Reg D-erbjudande?

Enligt Securities Act från 1933 måste varje företag registrera sitt erbjudande hos SEC för att kunna sälja sina aktier. Det finns situationer där undantagen gör det möjligt för företagen att sälja sina aktier utan SEC-registrering. Ett sådant undantag är regel D eller Reg D.

Reg D tillhandahåller tre undantag från registreringen, regel 504, regel 505 och regel 506. Med tanke på online equity crowdfunding är Rule 506 mest betydelsefulla och splittras i två olika varianter, 506B och 506C. I varje fall endast ackrediterade investerare tillåts investera. Eftersom Reg D 506C möjliggör bättre tillgång till erbjudanden online för allmänheten för visningsändamål, accepterar Manhattan Street Capital 506C-erbjudanden på sin plattform.

Med ett 506C-erbjudande kan företaget ta upp obegränsat kapital, men bara från ackrediterade investerare.

  • Det är tillåtet för de utfärdande företagen att marknadsföra och marknadsföra sina erbjudanden.
  • Emittentbolagen måste vidta åtgärder för att verifiera att investerarna faktiskt är ackrediterade.
  • Trots att företagen inte behöver registrera sig hos SEC måste de lämna in ett formulär D, som innehåller information om bolagets erbjudande, promotorer, företagen själva och ytterligare information om erbjudandet.

Relaterat innehåll:

Tidslinje Schema för ett Reg D-erbjudande

Kostnader för ett regel D-erbjudande

Tidslinjeschema för en Reg D STO  

Kan jag göra en Reg D 506c på Manhattan Street Capital?

Reg D 506c och Reg D 506b jämfört med Reg A +

För att få reda på om ditt företag passar, skicka oss ett mail med hjälp av knappen Kontakta oss längst ner på hemsidan, eller registrera dig som företag och använd den e-postmall vi tillhandahåller under registreringen.