Du är här

Vad är Section 4(1½) och hur fungerar det med sekundärförsäljning av Reg D-värdepapper?

Det finns inget egentligt lagstadgat undantag enligt § 4(1½). Den är sammansatt av två faktiska undantag från Securities Act, Section 4(a)(1) och Section 4(a)(2).

Det så kallade undantaget enligt § 4(1 ½) kan vara tillgängligt, till exempel när köparen av värdepapperen är ekonomiskt sofistikerad, har tillgång till eller får information om emittenten och skulle ha kunnat köpa värdepapperen direkt från emittent i en undantagen transaktion som Reg D 506 (c) eller 506 (b).

4 § 1 ½ har ersatts med en renare föreskrift, 4 a § 7 §.

 

Relaterat innehåll:

Tidslinje Schema för ett Reg D-erbjudande

Reg D post erbjuder likviditet förklaras

Vad är avsnitt 4(a)(7) i Securities Act?

Kan jag lista mitt företags Reg D, Reg A+ eller Rule 144A värdepapper på ett alternativt handelssystem (ATS)?