Sinä olet täällä

Mikä on arvopaperilain 4 §:n a kohdan 7 alakohta?

Arvopaperilain 4 §:n a momentin 7 kohta on poikkeus arvopaperien jälleenmyyntitapahtumiin. Jotta vapautus voidaan turvata, liiketoimen on täytettävä seuraavat kriteerit:

  • ostajan on oltava valtuutettu sijoittaja;
  • myyjä ja kukaan myyjän puolesta toimiva henkilö ei saa harjoittaa yleistä tarjoilua tai yleistä mainontaa;
  • jos yhtiö ei ole velvollinen jättämään raportteja vuoden 1934 arvopaperipörssilain mukaisesti, ostajan on saatava tiedot liikkeeseenlaskijasta, mukaan lukien muun muassa (i) sen liiketoiminnan luonne; (ii) sen johtajien ja toimihenkilöiden nimet; (iii) tilinpäätös kahdelta viimeiseltä vuodelta (joita ei tarvitse tarkastaa); ja (iv) liikkeeseenlaskijan ja myyjän välisen yhteyden luonne;
  • myyjää ja sen käyttämiä välittäjiä ei saa hylätä arvopaperilain säännön 506 huonon toimijan määräyksen tai vaihtolain 3(a)(39) pykälässä olevien esteiden nojalla;
  • liikkeeseenlaskija ei saa olla organisointivaiheessa tai konkurssissa, eikä se saa olla tyhjä shekkiyhtiö, sokea pooli tai shekkiyhtiö;
  • kaupan kohteena olevat arvopaperit eivät saa olla osa vakuutuksenantajan myymättä jäänyttä allokaatiota; ja
  • kaupan kohteena olevien arvopapereiden on kuuluttava luokkaan, joka on ollut hyväksytty ja liikkeessä vähintään 90 päivää.

Osaston 4(a)(7) perusteella siirretyt arvopaperit pysyvät "rajoitetuina arvopapereina" säännön 144(a)(3) mukaisesti. FAST-laki kuitenkin estää valtion sinisen taivaan rekisteröintivaatimusten soveltamisen jälleenmyyntitapahtumiin uuden poikkeuksen mukaisesti. Lisäksi, koska FAST-lakiin lisättiin säännös, jolla selvennetään, että 4 §:n a kohdan 7 alakohta ei ole yksinomainen keino myöntää vapautus jälleenmyyntitapahtuman rekisteröinnistä, 4 §:n 1 ½ kohdan poikkeus, koska se on kehitetty ja käytetty vuosien ajan, olisi edelleen oltava myyjien saatavilla jälleenmyyntitapahtumissa.

Tämä sisältö on peräisin Proskauer.