Ikaw ay dito

Ano ang Seksyon 4(a)(7) ng Securities Act?

Ang Seksyon 4(a)(7) ng Securities Act ay isang exemption para sa mga transaksyong muling pagbebenta ng seguridad. Upang umasa sa exemption, dapat matugunan ng transaksyon ang mga sumusunod na pamantayan:

  • ang mamimili ay dapat na isang akreditadong mamumuhunan;
  • ang nagbebenta at sinumang tao na kumikilos sa ngalan ng nagbebenta ay hindi maaaring makisali sa pangkalahatang pangangalap o pangkalahatang advertising;
  • sa kaso ng isang kumpanya na hindi kinakailangang maghain ng mga ulat sa ilalim ng Securities Exchange Act of 1934, ang mamimili ay dapat makatanggap ng impormasyon tungkol sa nagbigay, kabilang ang, bukod sa iba pang mga bagay, (i) ang katangian ng negosyo nito; (ii) ang mga pangalan ng mga direktor at opisyal nito; (iii) mga financial statement para sa nakaraang dalawang taon (na hindi kailangang i-audit); at (iv) ang katangian ng anumang kaugnayan sa pagitan ng nagbigay at ng nagbebenta;
  • ang nagbebenta at sinumang broker na ginagamit nito ay maaaring hindi madiskwalipika alinsunod sa probisyon ng masamang aktor sa Rule 506 sa ilalim ng Securities Act o ang mga disqualification na nilalaman sa Seksyon 3(a)(39) ng Exchange Act;
  • ang nagbigay ay maaaring wala sa yugtong pang-organisasyon o sa pagkabangkarote, at maaaring hindi ito isang blankong kumpanya ng tseke, isang blind pool, o isang kumpanya ng shell;
  • ang mga mahalagang papel na napapailalim sa transaksyon ay maaaring hindi bahagi ng hindi nabentang pamamahagi ng underwriter; at
  • ang mga mahalagang papel na napapailalim sa transaksyon ay dapat na bahagi ng isang klase na pinahintulutan at hindi pa nababayaran nang hindi bababa sa 90 araw.

Ang mga securities na inilipat nang umaasa sa Seksyon 4(a)(7) ay mananatiling "restricted securities," gaya ng tinukoy sa Rule 144(a)(3). Gayunpaman, pinipigilan ng FAST Act ang aplikasyon ng mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng state blue sky upang muling ibenta ang mga transaksyon sa ilalim ng bagong exemption. Bilang karagdagan, dahil ang FAST Act ay nagdagdag ng isang probisyon upang linawin na ang Seksyon 4(a)(7) ay hindi magiging eksklusibong paraan para sa pagtatatag ng isang exemption mula sa pagpaparehistro para sa isang muling pagbebenta ng transaksyon, ang Seksyon 4(1 ½) exemption, dahil mayroon itong na binuo at ginamit sa paglipas ng mga taon, ay dapat na patuloy na magagamit sa mga nagbebenta sa mga transaksyong muling pagbebenta.

Ang nilalamang ito ay mula sa Proskauer.