Du är här

Hur hjälper Manhattan Street Capital mig, jag är en investerare?

Hur hjälper Manhattan Street Capital mig, jag är en investerare?

Manhattan Street Capital är en plattform som gör det möjligt för företag att visa och marknadsföra sina erbjudanden för enskilda och andra investerare. Vi ger dig öppen tillgång till information om företagen samt tillgång att ställa frågor till dem så att du kan fatta ett beslut. Sedan arbetar våra företag med tjänsteleverantörer som överföringsagenter och depositionsbanker och mäklare för att hjälpa till när de byter investerade pengar till aktier (eller andra värdepapper) i aktier (eller andra värdepapper). Dessa aktier (och liknande) kan komma att säljas till andra på eftermarknaden, med vissa begränsningar, beroende på de val som bolaget som säljer aktier har gjort innan deras erbjudande. Du måste läsa erbjudandecirkuläret för företag som erbjuder Reg A+ för att vara medveten om detaljerna innan du fattar något beslut.

Var medveten om att investeringar i företag som skaffar kapital kan leda till att du förlorar alla pengar du investerat.

Manhattan Street Capital ger inga investeringsråd eller rekommendationer. Kontakta en professionell rådgivare för vägledning.