Du är här

Hur hjälper Manhattan Street Capital mig, jag är en investerare?

Hur hjälper Manhattan Street Capital mig, jag är en investerare?

Manhattan Street Capital är en plattform som gör det möjligt för företag att visa och marknadsföra sina erbjudanden för enskilda och andra investerare. Vi ger dig öppen tillgång till information om företagen samt tillgång till frågor till dem så att du kan fatta ett beslut. Sedan arbetar våra företag med tjänsteleverantörer som transferagenter och depåbanker och mäklare för att hjälpa till när de byter ut investerade pengar till aktier (eller andra värdepapper) i aktier (eller andra värdepapper). Dessa aktier (och liknande) kan säljas till andra på eftermarknaden, med vissa begränsningar, beroende på de val som företaget som säljer aktier har gjort före deras erbjudande. Du måste läsa erbjudandecirkuläret för Reg A + som erbjuder företag för att vara medveten om detaljerna innan du fattar något beslut.

Var medveten om att investeringar i företag som ökar kapital kan leda till att du förlorar alla pengar du investerade.

Manhattan Street Capital ger inte investeringsrådgivning eller rekommendationer. Kontakta en professionell rådgivare för vägledning.