Du är här

Hur hjälper förordning A + mig att investera i ett företag?

Hur hjälper Regel A + mig att investera i ett företag?

Hur hjälper Regel A Plus mig att investera i ett nystartat företag? Fram till Reg A Plus var det mycket svårt för vanliga "Main Street" -investerare att investera i nystartade företag eller någon privatägd verksamhet. Du måste vara en ackrediterad investerare med en nettovärde på 1 miljon dollar eller mer.

Men nu, med Reg A + kan nästan vem som helst investera i privata företag. Det enda kravet är att du inte investerar mer än 10% av din inkomst eller nettovärde per företag som du investerar i (om det är ett Tier 1-erbjudande gäller inte denna gräns).

Var medveten om att investeringar i privata företag är riskabla och att du kan förlora hela investeringen.

Vi rekommenderar inte investeringar till dig, och vi är inte en rådgivare. Vänligen sök vägledning från en professionell rådgivare.