Du är här

Hur hjälper förordning A + mig att investera i ett företag?

Hur hjälper Regel A + mig att investera i ett företag?

Hur hjälper Regulation A Plus mig att investera i ett nystartat företag? Fram till Reg A Plus var det mycket svårt för vanliga "Main Street"-investerare att investera i nystartade företag eller andra privatägda företag. Du var tvungen att vara en ackrediterad investerare med 1 miljon dollar eller mer i nettoförmögenhet.

Men nu, med Reg A+, kan nästan vem som helst investera i privata företag. Det enda kravet är att du inte investerar mer än 10 % av din inkomst eller nettoförmögenhet per företag som du investerar i (om det är ett Tier 1-erbjudande gäller inte den gränsen).

Var medveten om att det är riskabelt att investera i privata företag och att du kan förlora hela din investering.

Vi rekommenderar inte investeringar till dig och vi är inte en rådgivare. Vänligen sök vägledning från en professionell rådgivare.