Du är här

Reg A + likviditet förklaras för insiders och investerare

Hur ger regel A + likviditet till investerare och grundare och långsiktiga investerare?

 

För investeraren, graden av faktisk likviditet beror på vad emittentföretaget gör efter deras Reg A + erbjudande. Om de lista på NASDAQ eller NYSE då kan likviditeten vara utmärkt. Om de lista på OTCQB eller OTCQX, då kan likviditeten vara bra till mycket bra.

När ett emittentföretag inte noterar på ovanstående börser, är likviditeten begränsad till specialiserade Reg A + eftermarknadsbörser och mäklarhandlare som stöder Reg A + -handel på eftermarknaden. Dessa börser är små och erbjuder för närvarande begränsad likviditet, de växer för att tillgodose behovet.

Emittentföretaget kan välja att erbjuda direkt likviditet till sina investerare genom att i sin cirkulär definiera vilken värderingsmetod de ska använda och vilka andra begränsningar som ska gälla. Denna typ av likviditet är reglerad.

Dotterbolag till företaget måste sälja sina Reg A + -aktier i enlighet med regel 144 om de vill sälja offentligt. Det har inte införts någon innehavsperiod men det finns begränsningar för antalet aktier de kan sälja när som helst, de måste sälja via en mäklare eller marknadsförare, de måste skicka in ett formulär 144 till SEC och "adekvat aktuell allmän information ”måste finnas tillgänglig om företaget, vilket innebär att det måste överensstämma med regel A: s löpande rapporteringskrav

Den trevliga överraskningen för många grundare och långsiktiga investerare är det när a Tier 2 typ Reg A + slutför sina sex månadsrapporter om vinster och förluster och efter att ha rapporterat den årliga US-GAAP-granskningen, kan insiders sedan sälja sina värdepapper i två veckor efter det att resultaten har offentliggjorts om de har passerat innehavsperioden för regel 6 (vanligtvis 144 månader). Insiders (ledning och grundare) och investerare som äger mer än 12% av aktierna i företaget är begränsade till att sälja mindre än 10% av "Float" (den dagliga handelsvolymen) per dag.

Icke-insiders - dvs. passiva investerare med mindre än 10% ägande som har passerat sin innehavsperiod i regel 144 (vanligtvis 12 månader) får sälja sina värdepapper som inte är Reg A +. Deras värdepapper offentliggörs av Reg A + såvida inte företaget låser dem.

Emittenter som vill att deras Reg A + -aktier ska kunna handlas året runt kan göra kvartalsvisa ledningsansökningar till SEC, vilket öppnar sedan likviditet för insiders fyra gånger per år.

Manhattan Street Capital är inte ett advokatbyrå och det här är inte juridisk rådgivning. Vänligen kontakta din advokat med avseende på något av de frågor som diskuteras här.

 

Relaterat innehåll:

Sammanfattning Titel IV - Titel 4 Regel A + för mig.

Hur hjälper Regel A + mig att investera i ett företag?