Ikaw ay dito

Sa iyong Reg A+ kailangan bang isama sa audit ang pananalapi ng isang kumpanyang nakuha mo sa pamamagitan ng pagbili ng asset?

Mga financial statement para sa mga net asset na bumubuo sa isang negosyo.

Para sa pagkuha ng mga net asset na bumubuo sa isang negosyo (hal., isang linya ng produkto na nakuha o kukunin), ang mga financial statement na inihanda at na-audit alinsunod sa Regulasyon SX ay maaaring paikliin na mga financial statement na inihanda alinsunod sa talata (e)(2) ng seksyong ito kung natutugunan ng negosyo ang lahat ng kwalipikadong kundisyon sa ibaba;

Kwalipikadong kondisyon.

(i) Ang kabuuang mga asset at kabuuang kita (kapwa pagkatapos ng intercompany elimination) ng nakuha o kukunin na negosyo ay bumubuo ng 20 porsiyento o mas kaunti sa mga katumbas na halaga ng nagbebenta at mga subsidiary nito na pinagsama-sama noong at para sa pinakahuling natapos na taon ng pananalapi.

(ii) Ang mga hiwalay na pahayag sa pananalapi para sa negosyo ay hindi pa naihanda dati;

(iii) Ang nakuhang negosyo ay hindi isang hiwalay na entity, subsidiary, operating segment (tulad ng tinukoy sa US GAAP o IFRS-IASB, kung naaangkop) o dibisyon sa mga panahon kung saan kakailanganin ang nakuhang mga financial statement; at

(iv) Ang nagbebenta ay hindi nagpapanatili ng natatanging at hiwalay na mga account na kinakailangan upang ipakita ang mga pahayag sa pananalapi na, kung wala sa talatang ito (e), ay makakatugon sa mga kinakailangan ng seksyong ito at ito ay hindi praktikal na maghanda ng gayong mga pahayag sa pananalapi.

 

Sumangguni sa regulasyon ng SEC 17 CFR § 210.3-05 para sa kumpletong impormasyon.

 

Kaugnay na Nilalaman:

Anong Uri ng Audit ang Kinakailangan Para sa Tier 2 Regulasyon Isang + Alok?

Kailan nag-expire ang Audit para sa isang Pag-aalok ng Reg A +?