Ikaw ay dito

Anong Uri ng Audit ang Kinakailangan Para sa Tier 2 Regulasyon Isang + Alok?

Sa kaso ng isang Tier 2 na nag-aalok, ang mga issuer ay dapat magbigay ng audited financial statement para sa kanilang naunang dalawang taon (isang taong isang taon na kumpanya ang nag-file ng isang taon na pag-audit) sa pahayag ng pag-aalok at mga taunang ulat.

Ang lahat ng mga paghaharap sa SEC ay kailangang ihanda alinsunod sa GAAP, at ang Reg A Tier 2 ay nangangailangan ng isang opinyon ng pag-audit.

Ang SEC ay naghahanap ng mga pahayag tulad nito sa opinyon ng pag-audit; "Ang pinagsama-samang mga pahayag sa pananalapi na tinutukoy sa itaas ay nararapat na pantay, sa lahat ng materyal na respeto, ang posisyon sa pananalapi ng Halimbawa ng Kumpanya noong Disyembre 31, 20xx, at 20xx + 1, at ang mga resulta ng kanilang mga operasyon at ang kanilang mga daloy ng salapi para sa mga taon pagkatapos ay natapos alinsunod sa mga prinsipyo ng accounting na karaniwang tinatanggap sa Estados Unidos. "

Ang pinaka-malamang na resulta ng pag-file ng mga di-GAAP financial statements ay ang pag-file ay agad na buburahin, kasama ang filer na sinabihan na walang pagrepaso ay posible hanggang sa maisagawa ang tamang mga pahayag sa pananalapi.