Je bent hier

Wat voor type audit is nodig voor Tier 2 Regulation A + Offering?

In het geval van een Tier 2-aanbod moeten emittenten een gecontroleerde jaarrekening voor hun voorgaande twee jaar (een eenjarig bedrijf dient een eenjarige audit in) overleggen in de aanbiedingsverklaring en de jaarverslagen.

Alle deponeringen bij de SEC moeten worden voorbereid in overeenstemming met GAAP en Reg A Tier 2 vereist een auditoordeel.

De SEC zal dergelijke uitspraken zoeken in de controleverklaring; "De geconsolideerde jaarrekening waarnaar hierboven wordt verwezen, geeft in alle materiële opzichten een getrouw beeld van de financiële positie van de Voorbeeldonderneming op 31 december, 20xx, en 20xx + 1, en de resultaten van hun activiteiten en hun kasstromen voor de jaren eindigden in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes in de Verenigde Staten. "

Het meest waarschijnlijke gevolg van het indienen van niet-GAAP financiële overzichten is dat de aanvraag onmiddellijk wordt teruggestuurd, waarbij de indiener te horen krijgt dat er geen beoordeling mogelijk is totdat correcte financiële overzichten zijn geproduceerd.