Du är här

Kan jag göra en management buyout eller en Spinout med Reg A +?

Kan jag göra en management buyout eller en Spinout med Reg A +?

Ja. Om du bildar en ny företagsenhet med korrekt förberedda pro forma financials kan du höja upp till $ 50 miljoner * per år genom att göra ett Regulativ A + erbjudande.

Du kan använda den här metoden för att höja tillväxtkapitalet för det nya oberoende företaget. Du kan inte köpa verksamheten med den här kapitalen - spinout eller management buyout måste ske först, efteråt kan du ta upp kapital för att expandera verksamheten. Den typ av företag som kommer att finna det enklaste att skaffa kapital kommer att ha attraktiv proforma försäljning och vinsthistoria och kommer att vara känd för en stor kundbas som är positivt placerad på produkterna eller tjänsterna i företaget.

* För företag som lånar sig för att segmentera sin marknad kan det vara möjligt att göra flera erbjudanden genom att följa en liknande modell som den som Fundrise har använt. Varje Reg A + -enhet är en fristående verksamhet och delar en leverantör av managementtjänster. På detta sätt har Fundrise genomfört flera Reg A + -erbjudanden samtidigt sedan 2016. Hittills har denna modell endast kvalificerats av SEC i fastighetssituationer, men SEC kan tillåta samma strategi inom andra affärsområden.