Du är här

Kan jag göra en management buyout eller en Spinout med Reg A +?

Kan jag göra en management buyout eller en Spinout med Reg A +?

Ja. Om du bildar en ny företagsenhet med korrekt förberedda pro forma financials kan du höja upp till $ 50 miljoner * per år genom att göra ett Regulativ A + erbjudande.

Du kan använda den här metoden för att höja tillväxtkapitalet för det nya oberoende företaget. Du kan inte köpa verksamheten med den här kapitalen - spinout eller management buyout måste ske först, efteråt kan du ta upp kapital för att expandera verksamheten. Den typ av företag som kommer att finna det enklaste att skaffa kapital kommer att ha attraktiv proforma försäljning och vinsthistoria och kommer att vara känd för en stor kundbas som är positivt placerad på produkterna eller tjänsterna i företaget.

* För företag som låter sig segmentera sin marknad med geografiska regioner, är det möjligt att göra flera erbjudanden för en moderorganisation genom att inrätta ett dotterbolag för varje region. Till exempel, låt oss säga att ett företag planerar att låna sin kapital över hela USA. Ett företag kan etablera säga sex regionala dotterbolag som ansvarar för en klart definierad geografi i USA och uppger kapital för varje regions enhet med hjälp av en dedikerad Reg A + för varje. I det här exemplet skulle det maximala antalet per år vara 6x50 = $ 300 miljoner per år.