Du er her

Kan jeg gjøre en management buyout eller en Spinout bruker Reg A +?

Kan jeg gjøre en management buyout eller en Spinout bruker Reg A +?

Ja. Hvis du danner en ny bedriftsenhet med riktig forberedt pro forma financials, kan du øke opp til $ 50 millioner * per år ved å gjøre et regulativ A + tilbud.

Du kan bruke denne metoden til å øke vekstkapitalen for den nyutviklede virksomheten. Du kan ikke kjøpe virksomheten ved hjelp av denne kapitalen - spinout eller management buyout må skje først, etterpå kan du skaffe kapital til å utvide virksomheten. Den type selskap som vil finne det enkleste å skaffe kapital vil ha attraktiv proforma salg og fortjeneste historie, og vil bli kjent med en stor kundebase som er positivt plassert på produktene eller tjenestene til selskapet.

* For bedrifter som låner seg til å segmentere sitt marked etter geografiske områder, er det mulig å lage flere tilbud for en overordnet enhet ved å etablere ett datterselskap for hver region. For eksempel, la oss si at et selskap planlegger å låne sin kapital over hele USA. Et selskap kan etablere si seks regionale datterselskaper som er ansvarlige for en klart definert geografi i USA og oppdra kapital for hver regions enhet ved hjelp av en dedikert Reg A + for hver. I dette eksemplet vil maksimum per år være 6x50 = $ 300 millioner per år.