Du er her

Hvordan vet jeg om jeg er en godkjent investor?

En akkreditert investor er noen som er:

  • "En fysisk person med inntekt som overstiger $ 200,000 i hvert av de to siste årene eller fellesinntekt med en ektefelle som overstiger $ 300,000 for de årene og en rimelig forventning om samme inntektsnivå i inneværende år.

  • "En fysisk person som har en individuell nettoverdi, eller felles nettoverdi med personens ektefelle, som overstiger 1 million dollar på investeringstidspunktet, unntatt verdien av den primære boligen til denne personen."