Du är här

Hur vet jag om jag är en ackrediterad investerare?

En ackrediterad investerare är någon som är:

  • "En fysisk person med inkomst överstigande $ 200,000 i vart och ett av de två senaste åren eller gemensam inkomst med en make som överstiger $ 300,000 för dessa år och en rimlig förväntan på samma inkomstnivå under det aktuella året.

  • "En fysisk person som har ett individuellt nettovärde, eller gemensamt nettovärde med personens make, som överstiger 1 miljon dollar vid investeringstillfället, exklusive värdet på dennes primära bostad."