Ikaw ay dito

Paano ko malalaman kung ako ay isang accredited na mamumuhunan?

Ang isang Accredited Investor ay isang taong:

  • "Ang isang natural na tao na may kita na lumalagpas sa $ 200,000 sa bawat isa sa dalawang pinakahuling taon o magkasamang kita na may isang asawa na lumalagpas sa $ 300,000 para sa mga taong iyon at isang makatwirang inaasahan sa parehong antas ng kita sa kasalukuyang taon;

  • "Ang isang likas na tao na may isang indibidwal na halaga ng net, o magkakasamang net net sa asawa ng isang tao, na lumampas sa $ 1 milyon sa oras ng pamumuhunan, hindi kasama ang halaga ng pangunahing tirahan ng naturang tao."

Ipakita ang FAQ sa Pamumuhunan: