คุณอยู่ที่นี่

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง?

นักลงทุนที่ผ่านการรับรองคือใครบางคนที่:

  • "บุคคลธรรมดาที่มีรายได้มากกว่า $ 200,000 ในแต่ละสองปีล่าสุดหรือมีรายได้ร่วมกันกับคู่สมรสที่เกิน $ 300,000 สำหรับปีดังกล่าวและคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลของระดับรายได้เดียวกันในปีปัจจุบัน

  • “ บุคคลธรรมดาที่มีมูลค่าสุทธิเป็นรายบุคคลหรือมูลค่าสุทธิร่วมกับคู่สมรสของบุคคลที่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐในเวลาที่ลงทุนไม่รวมมูลค่าของที่อยู่อาศัยหลักของบุคคลดังกล่าว”

แสดงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทุน: