คุณอยู่ที่นี่

นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทของฉันใน Tzero ATS ได้อย่างไร?

นักลงทุนสามารถลงทะเบียนโดยตรงกับ Tzero และเปิดบัญชี และสามารถซื้อขายบน Tzero จากตัวแทนนายหน้าดังต่อไปนี้

  • ไพเพอร์แซนด์เลอร์
  • ดาวิดสัน
  • ช้อยส์เทรด
  • หลักทรัพย์ Ustocktrade
  • ช้อยส์เทรด
  • ApexPro (เดิมชื่อ ETC)
  • Cuttone & บริษัท
  • เคลียร์สตรีท
  • หลักทรัพย์รีกัล

รายการนี้เฉพาะสำหรับ Tzero ATS

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

 อธิบายสภาพคล่องของ Reg A + สำหรับผู้ที่อยู่ภายในและนักลงทุน

วิธีการเสนอขายหุ้นให้กับ NASDAQ โดยใช้ Reg A + และโพสต์การบรรยายสรุปสภาพคล่องสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ IPO วิดีโอที่คลิกได้แบบโต้ตอบ