คุณอยู่ที่นี่

ใครเป็นผู้กำหนดราคาหุ้นและราคาประเมิน

ผู้ออกเป็นผู้กำหนดราคาหุ้นและการประเมินมูลค่าสำหรับการเสนอขาย MSC ไม่สามารถและไม่แนะนำวิธีการจัดโครงสร้างการเสนอขายจากมุมมองด้านราคาและการประเมินมูลค่า เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ลงทุนเท่านั้น

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

แง่มุมที่สับสนของ Reg A +

กระบวนการลงทุนทำงานอย่างไรบน Manhattan Street Capital?

อธิบายสภาพคล่องของ Reg A + สำหรับผู้ที่อยู่ภายในและนักลงทุน