Du är här

Hur engagerar jag mig med företaget som investerare?

Hur engagerar jag mig med företaget som investerare?

En viktig del av Manhattan Street Capital är det öppna utbytet av råd, förslag och feedback från vårt investerarsamhälle till de kunder som erbjuder företagen. Ju mer input du ger till företagen, desto bättre blir deras erbjudanden och desto roligare kommer du att ha, från den kunskap du har hjälpt och genom att dela resan. Genom att aktivt engagera dig själv lär du dig mer om företaget, stilen för dess ledare och deras strategi. Det är en form av due diligence för dig. Och du får hjälpa de företag du interagerar med.