Du är här

Kan jag höja mer än $ 75-bruk på ett år med Reg A +?

Finns det ett legitimt sätt att höja mer än taket på 75 miljoner dollar med regel A +?

Ja, under vissa omständigheter. För företag som lämpar sig för att segmentera sin marknad kan det vara möjligt att göra flera erbjudanden genom att följa en liknande modell som den som Fundrise har använt. Varje Reg A + -enhet är ett fristående företag och delar en leverantör av managementtjänster. På detta sätt har Fundrise genomfört flera Reg A + -erbjudanden samtidigt sedan 2016. Hittills har denna modell endast kvalificerats av SEC i fastighetssituationer, men SEC kan tillåta samma tillvägagångssätt inom andra affärsområden. Vi vet inte ännu.

I teorin är det vettigt att använda en separat förvaltningsenhet denna strategi kan tillämpas på företag inom andra områden än fastigheter. Tiden får avgöra.