Du er her

Når får jeg aksjene mine?

Etter neste "lukking" av tilbudet. Enhver investor hvis investeringer har "tømt" ved stengetidspunktet, vil bli inkludert i utbetalingen. Et selskap kan gjennomføre en serie "lukker" (uttak av midler) gjennom kampanjens varighet. Hvis et selskap har et minimumskapitalbeløp som de må skaffe før de kan ta ut midler fra sperrekontoen, kan det være en ventetid før deres første stenging - sjekk tilbudsirkulæret deres (for en Reg A +) eller deres PPM (for en Reg D ).

Etter "lukking" vil utstedelsen av dine verdipapirer begynne, og du vil bli sendt en e-post av selskapet du investerte i. Du vil motta en kommunikasjon når dine verdipapirer blir utstedt, sammen med instruksjoner om hvordan du kan få direkte tilgang til dine verdipapirer.