Ikaw ay dito

Maaari ko bang itigil ang pag-uulat ng mga resulta para sa aking kumpanya na pinondohan ng Tier 2 pagkatapos ng pag-aalok?

Posible ba sa ilalim ng anumang pangyayari upang alisin ang patuloy na pasanin sa pag-uulat pagkatapos makumpleto ang aking Reg A +?

Oo. Sa espesyal na pangyayari kung saan nalalapat ang mga sumusunod na kundisyon:

1) Iyong pinananatiling napapanahon sa iyong mga obligasyon sa pag-uulat ng SEC, at

2) Mayroong mas mababa sa 300 mamumuhunan sa kabuuan, sa iyong kumpanya. 

Sa kasong ito, pinapayagan kang mag-file sa SEC upang maging isang hindi nag-uulat na kumpanya. Dapat mong i-file ang iyong isang taon mga resulta pagkatapos makumpleto ang nag-aalok ng Reg A +, sa oras, bago ka kwalipikado para sa pagbabagong ito.