Du är här

Kan jag sluta rapportera resultat för mitt Tier 2-finansierade företag efter erbjudandet?

Är det under alla omständigheter möjligt att ta bort den pågående rapporteringsbördan efter att jag har slutfört min Reg A +?

Ja. I den speciella omständigheten där följande villkor gäller:

1) Du har hållit dig uppdaterad med dina SEC-rapporteringsskyldigheter, och

2) Det finns mindre än 300-investerare totalt, i ditt företag.

I det här fallet får du fil med SEC att bli ett icke-rapporterande företag. Du måste ange din ett år Resultat efter att Reg A +-erbjudandet slutförts i tid innan du kvalificerar dig för denna ändring.