คุณอยู่ที่นี่

ดำกะเหรี่ยง

แหล่งข้อมูล

ที่ปรึกษา
ดำกะเหรี่ยง

แหล่งข้อมูล

ดำกะเหรี่ยง

ขององค์กร

แหล่งข้อมูล

กะเหรี่ยงเป็นผู้บริหารระดับสูงใน บริษัท เช่น Boingo, Enfish และไซแมนเทค เธอสามารถช่วย บริษัท ต่างๆในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รวมถึงนวัตกรรมคุณภาพและการใช้งาน

 

 

ติดต่อเรา