คุณอยู่ที่นี่

Dan Sheppard

แหล่งข้อมูล

ที่ปรึกษา
Dan Sheppard

แหล่งข้อมูล

Dan Sheppard

ขององค์กร

แหล่งข้อมูล

แดนนำร่องผลิตภัณฑ์จากแนวคิดผ่านการพัฒนาตลาดและการจัดวางตำแหน่ง เขาสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย อดีตรองประธานฝ่ายการตลาดของ AST Computers

ติดต่อเรา