Ikaw ay dito

Pagrereserba ng Pamumuhunan

Salamat sa iyong interes sa GolfSuites 1

Ang GolfSuites 1 ay tumatanggap ng reserbasyon para sa isang Pag-aalok sa ilalim ng Tier II ng Regulasyon A. Walang pera o iba pang pagsasaalang-alang ay hinihiling, at kung ipinadala bilang tugon, hindi ito tatanggapin. Walang mga benta ng mga mahalagang papel ang gagawin o pangako sa pagbili na tinatanggap hanggang sa Kuwalipikasyon ng pahayag ng pag-aalok ng Securities and Exchange Commission (ang "Komisyon") at pag-apruba ng anumang iba pang kinakailangang ahensya ng gobyerno o regulasyon. Ang isang reserbasyon ay walang bisa at nagsasangkot ng walang obligasyon o pangako ng anumang uri. Walang alok na bumili ng mga mahalagang papel ay maaaring tanggapin at walang bahagi ng presyo ng pagbili ang maaaring matanggap nang walang Pahayag na Nag-aalok na kwalipikado ng Komisyon.