Ikaw ay dito

Pagrereserba ng Pamumuhunan

Salamat sa iyong interes sa Radiant Pain Relief Centers

Ang Radiant Pain Relief Centres ay tumatanggap ng mga reserbasyon para sa isang Alok sa ilalim ng Tier II ng Regulasyon A. Walang pera o iba pang pagsasaalang-alang ang hinihiling, at kung ipinadala bilang tugon, hindi ito tatanggapin. Walang mga benta ng mga mahalagang papel ang gagawin o pangako sa pagbili na tinatanggap hanggang sa Kuwalipikasyon ng pahayag ng nag-aalok ng Securities and Exchange Commission (ang "Komisyon") at pag-apruba ng anumang iba pang kinakailangang ahensya ng gobyerno o regulasyon. Ang isang reserbasyon ay hindi umiiral at nagsasangkot ng walang obligasyon o pangako ng anumang uri. Walang alok na bumili ng mga mahalagang papel ay maaaring tanggapin at walang bahagi ng presyo ng pagbili ang maaaring matanggap nang walang Pahayag na Pahayag na kwalipikado ng Komisyon.