Ikaw ay dito

QUARA
Mag-post ng komento

THE SECURITIES INIHANDOG SA PAMAMAGITAN NITO AY HINDI NABIGYAN NG REGISTERED SA ILALIM NG BATAS SA SECURITIES NG 1933, bilang susugan (ANG "ACT"), O ANUMANG SECURITIES STATE OR BLUE SKY MGA BATAS AT ay inaalok at ibinebenta sa PAGTITIWALA SA DI-SAKLAW MULA SA MGA KINAKAILANGAN NG PAGPAPATALA NG ACT AT ESTADO NG ESTADO O BLUE SKY BATAS. SAGOT, ANG MGA SECURITIES AY HINDI AY NAGALIPIN O SA IBA PANG PINAKAMAHALAGA NG KALIGTASAN SA PAGPAPATULO SA ACT. Dagdag pa, ANG MGA SECURITIES AY HINDI AY NAGALIPIN O SA IBA PANG NAGBABAGO NA NAGBABAGO SA PAGKUHA SA MAY KARAGDAGANG MGA BATAS NA NAGBABAGO NG ESTADO O BLUE SKY BATAS. ANG SECURITIES AY HINDI NA NAGPAPATULOY O NAGBABAGO NG SEC, ANUMANG ESTADO NG KOMISYON SA ESTADO O SA IBA PANG KAPANGYARIHAN NG KOMUNIDAD, O WALA NG ANUMANG MGA PAHINTULOT NA MGA PAHINTULOT NG PAMAMAGITAN NG MGA KAHULUGAN NG PAG-ALIS NA ITO O ANG PAGKAKAROON O KATUMPAKAN NG ANUMANG MGA IBA PANG MGA MATERYAL O IMPORMASYON NA NATUHAY SA SUBSCRIBER SA PAGKAKATAON SA PAG-ALIS NA ITO. ANUMANG PAGPRISESYON SA PAG-AALAGA AY HINDI KAILANGAN.

THE SECURITIES AY MAAARING LAMANG BINILI SA PAMAMAGITAN NG MGA TAONG MGA "ACCREDITED INVESTORS" (AS kung paano nilinaw SA SEKSYON 501 NG REGULASYON D promulgated SA ILALIM NG ACT).

ANG MGA PAGHAHANDA NG MGA MATERYALES MAAARING MAY NAGLALAMAN NG MGA PAHAYAG NG PAGPAPATULOY AT TUNGKOL SA IMPORMASYON NA KAUGNAYAN, SA MGA IBA PANG MGA BAGAY, ANG COMPANY, NITO PARAAN NG PLANO AT STRATEGY, AT INDIYA NITO. ANG MGA PAHINTULOT NG MGA PAHINTULOT NA PAGLINGKOD NA BATAS SA MGA PANANAGUTAN, ANG MGA ASPUMPTIS NA NAGBABAWA, AT IMPORMASYON NA MAYROON NA MAGAGAMIT SA PAG-AARAL NG COMPANY. KUNG GINAMIT SA MGA PAGHAHANDA NG MATERYALES, ANG MGA SALITA "PAGTATALA," "PROYEKTO," "Naniniwala," "PATULOY," "IPINAGPAPATULOY," "MAGAGAMIT" Ang mga pahayag na ito ay nagpapamalas ng mga tanaw na pang-agham na may pananagutan sa mga inaasahang pangyayari at AY MAAARING MAKUHA SA MGA RISKS AT UNCERTAINTIES NA AY MAAARING AYAW ANG MGA ACTUAL RESULTA NG COMPANY NA NAGBIBIGAY SA MATERYALLY MULA SA MGA NAGBABAGO SA MGA PAHAYAG NG MGA PAHINTULOT. MGA INVESTORS AY NAG-AARAL NA HINDI SA LUGAR NA NATATANGING PAGKATAPOS SA MGA PAHINTULOT NG MGA PAHINTULOT NG PAGPAPATULOY, NA MULA SA LAMANG TUNGKOL SA PETSA NG NA GINAWA. ANG COMPANY AY HINDI NAKAKATAWAG NG ANUMANG OBLIGASYON SA PAGBABAGO O UPDATE ANG MGA PAHINTULOT NG MGA PAHINTULOT NG PAGPAPATULOY NA MAGPAPATULOY NG MGA PAGKAKAROON O PAGKATAPOS PAGKATAPOS NG GASTONG PETSA O PAGPAPATULOY NG KARAGDAGANG KAHIRAPAN NG MGA UNANG MGA KAHIRAPAN.