Ikaw ay dito

Mga Tagapagbigay ng Serbisyo para sa Chicken Soup Para sa Soul Entertainment IPO

Listahan ng mga service provider para sa CSSE IPO sa NASDAQ

HCFP / Capital Markets LLC - bookrunning manager ->Website

Ang Benchmark Company LLC - bookrunning manager ->Website

Weild & Co. - bookrunning manager ->Website

Greenberg Traurig - payo ng mga underwriters ->Website

Graubard Miller - payo ng kumpanya ->Website

Rooney Partners LLC - digital media at relasyon sa publiko ahensiya ng rekord ->Website

LHA Investor Relations - tagapayo sa kumpanya ->Website

Maglipat ng Ahente - Continental Stock & Transfer Trust