Ikaw ay dito

Para sa Mga Mamumuhunan

        Bilang isang mamumuhunan, mahalagang maunawaan ang iyong pag-uugali at kung paano ito makakaapekto sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Narito ang ilang mga tip para manatili sa track: Alamin ang iyong pagpapaubaya sa panganib: Mahalagang maging tapat tungkol sa kung gaano ka kumportableng tanggapin ang panganib. Huwag hayaang ang kasakiman o takot ang magmaneho sa iyong...