คุณอยู่ที่นี่

ข่าวการวัด Reg A +

อัปเดตเมื่อเดือนเมษายน 2021 เราคาดการณ์ว่าในปี 2020 จำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนผ่านข้อเสนอ Reg A + อยู่ที่ 1.48 พันล้านดอลลาร์ 2021 เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเราคาดการณ์ว่าเงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนผ่านข้อเสนอ Reg A + ในปีนี้จะเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ Reg A + Metrics สำหรับปี 2019 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ ...