คุณอยู่ที่นี่

Kee Johnson

แหล่งข้อมูล

ทรัพยากร
Kee Johnson
บริการ (s):
กลยุทธ์

แหล่งข้อมูล

Kee Johnson
ที่ปรึกษา Fortune 500 - ธุรกิจ Digital Transformations, Cloud / SaaS, Dev ผลิตภัณฑ์ใหม่

+ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
+ การปรับใช้องค์กรและโซลูชันพอร์ตโฟลิโอ 
+ Dev ผลิตภัณฑ์ใหม่ SaaS และ Agile SCRUM methodologies
+ กลยุทธ์การควบรวมกิจการการเงินและการวางแผน

ติดต่อเรา