คุณอยู่ที่นี่

ใครสามารถลงทุนในข้อเสนอ RegD ได้บ้าง

นักลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน RegD 506c Offerings? 

ในขณะที่การให้บริการ Reg A + ได้รับอนุญาตให้รับนักลงทุนในระดับรายได้การเสนอขายตราสาร Reg D จะได้รับอนุญาตให้ยอมรับการลงทุนจากนักลงทุนที่ร่ำรวยหรือได้รับการรับรองเท่านั้น และ บริษัท ที่ขายหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนได้รับการรับรอง 

 

ดูคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง:

ฉันสามารถทำข้อเสนอ Reg D 506c บน Manhattan Street Capital ได้หรือไม่?