คุณอยู่ที่นี่

ฉันสามารถลงทุนได้เท่าไหร่

ในข้อเสนอ Reg A + นักลงทุนที่ไม่ผ่านการรับรองสามารถลงทุนได้สูงถึง 10% ของรายได้ต่อปี / มูลค่าสุทธิต่อปีแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ยกเว้นบ้านของพวกเขา) นี่เป็นข้อ จำกัด ของ บริษัท และจะมีผลเฉพาะกับ ข้อเสนอเทียร์ 2 Reg A +. นักลงทุน Reg A + สามารถระบุรายได้และมูลค่าสุทธิได้ด้วยตนเอง ไม่มีข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบสำหรับ นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง จากจำนวนเงินที่พวกเขาสามารถลงทุนใน Reg A + หรือ Reg D.