คุณอยู่ที่นี่

บริษัท ประเภทใดที่มักประสบความสำเร็จในการใช้ระเบียบ A + เพื่อระดมทุน

บริษัท Rega + ทำงานแบบไหนดีที่สุด?

อสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของ Reg A + ถึงวันที่ ดูบล็อกโพสต์นี้

แผนภูมิด้านล่างแสดงจำนวนข้อเสนอ Equity CrowdInvesting ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 ถึงธันวาคม 2015 บนแพลตฟอร์ม Seedrs ของสหราชอาณาจักร ตลาดสหราชอาณาจักรนำหน้าสหรัฐในกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ลงทุนประมาณ 5 ปี ดังนั้นแผนภูมิด้านล่างอาจสะท้อนถึงประเภทของข้อเสนอที่เราจะเห็นว่าประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา