คุณอยู่ที่นี่

บริษัท อะไรบ้างที่สามารถใช้ระเบียบ A + เพื่อระดมทุน?

บริษัท อะไรบ้างที่สามารถใช้ระเบียบ A + เพื่อระดมทุน?

บริษัท ใดในสหรัฐฯหรือแคนาดาที่มีฐานะที่ดีสามารถใช้ระเบียบ A + เพื่อระดมทุนได้ Reg A + เหมาะกับ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จที่ต้องการระดมทุนระหว่าง $ 2million และ $ 50million * ต่อปี โดยปกติ บริษัท ที่มีเวทีกลางที่มีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์จะทำงานได้ดีที่สุด ข้อเสนอที่มีขนาดเล็กกลายเป็นเรื่องไม่ประหยัดเนื่องจากค่าธรรมเนียมด้านกฎหมายและการตรวจสอบซึ่งเราคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $ 75 ต่อ บริษัท (และอาจขึ้นกับผู้ให้บริการที่คุณเลือกและความซับซ้อนของธุรกิจของคุณ) รวมทั้งต้นทุนในการรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปีละสองครั้ง (สำหรับการเสนอขายหุ้น Tier 2) และการติดต่อกับผู้ถือหุ้นหลายราย บริษัท ที่กำลังพิจารณาการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ (ซื้อ บริษัท เปลือกสาธารณะ) อาจพบว่า Reg A + เป็นวิธีที่ง่ายกว่าและมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการขายหุ้น

ไม่มีข้อกำหนดในการรายงานสำหรับการเสนอราคา Tier 1 ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจะลดลง ดูรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Tier 1 และ Tier 2

* สำหรับธุรกิจที่ให้ยืมเพื่อแบ่งกลุ่มตลาดตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เป็นไปได้ที่จะเสนอขายหลายรายการสำหรับเอนทิตีพาเรนต์หนึ่งโดยสร้าง บริษัท ย่อยหนึ่งแห่งสำหรับแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่นสมมติว่า บริษัท กำลังวางแผนที่จะให้ยืมเงินทุนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท สามารถจัดตั้ง บริษัท ย่อยหกแห่งในภูมิภาคที่รับผิดชอบด้านภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของสหรัฐอเมริกาและระดมทุนสำหรับหน่วยงานของแต่ละภูมิภาคโดยใช้ Reg A + เฉพาะสำหรับแต่ละ บริษัท ในตัวอย่างนี้ค่าสูงสุดต่อปีคือ 6x50 = $ 300 ล้านต่อปี