คุณอยู่ที่นี่

ผู้ให้บริการสำหรับการเสนอขาย Myomo Reg A + และการเสนอขายหุ้น

ใครคือผู้ให้บริการสำหรับการเสนอขายหุ้น Myomo NYSE?

เดวิดเฟลด์แมน ที่ Duane Morris LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ออกตราสาร,

Lou Taubman ที่ Hunter Taubman Fischer & Li LLC ในฐานะที่ปรึกษาของ Underwriter's,

กลุ่มที่ปรึกษา PCG เป็น IR,

วิ่ง PR เป็น PR,

VStock Transfer LLC เป็น Transfer Agent และ

Edgar Agents LLC เป็นตัวแทนยื่น SEC