คุณอยู่ที่นี่

ผู้ให้บริการสำหรับซุปไก่สำหรับ Soul Entertainment IPO

รายชื่อผู้ให้บริการสำหรับการเสนอขายหุ้น CSSE ไปยัง NASDAQ

HCFP / Capital Markets LLC - ผู้จัดการ bookrunning ->เว็บไซต์

บริษัท Benchmark Company LLC - ผู้จัดการ bookrunning ->เว็บไซต์

Weild & Co. - ผู้จัดการ bookrunning ->เว็บไซต์

กรีนเบิร์ก Traurig - ที่ปรึกษาของผู้จัดจำหน่าย ->เว็บไซต์

Graubard Miller - ที่ปรึกษาของ บริษัท ->เว็บไซต์

Rooney Partners LLC - สื่อดิจิทัลและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของระเบียน ->เว็บไซต์

นักลงทุนสัมพันธ์ของ LHA - ที่ปรึกษา บริษัท ->เว็บไซต์

ตัวแทนโอน - หุ้น Stock & Transfer Trust